STARTSIDA VILLA GRANLIDEN FÖRELÄSARE DESIGNA DIN EGEN DAG KONTAKT
 
 
Våra föreläsare
 

 

 

 

 

Föreläsare och coacher

Våra föreläsare och coacher har stor erfarenhet av kommunikationsfrågor, projektledning, äktenskaps- och relationsfrågor, reklam, marknadsföring, säljutbildningar, hälsa, välbefinnande m.m.

Deras styrkor ligger i att skapa tro, möjligheter, glädje samt ekonomisk vinst för ert företag. De besitter kunskapen och kraften att motivera dig och dina anställda till att tänka rätt. Detta kan i sin tur medföra en märkbart ökad omsättning för ert företag inom en snart framtid! För att detta skall kunna uppnås rekommenderar våra föreläsare att ni bokar in ett flertal motiverande föreläsningar per år, så att ni inte tappar motivationen som skall vara det största drivmedlet för att lyckas.

Det våra coacher och föreläsare även har en gedigen erfarenhet av är att det ibland kan vara svårt att lyckas eller trivas fullt ut med sin yrkesroll. Nu finns de här för att motivera dig och dina kollegor till att våga tro på er själva och ert företag så att ni kan förverkliga era mål och drömmar.
När problem kommer så vill de uppmuntra dig med att det alltid finns en lösning!Förslag på ämnen som bidrar till en positiv arbetsmiljö


>> Företagskultur
Rätt värdegrunder leder till framgång

Värdegrund är precis lika viktigt som det låter. Det är grunden för stabila företag. Men hur mycket tid lägger vi på att bygga på den?
De flesta känner till ordet men vad står det för? Vad innebär det i praktiken?
Vilka värdegrunder har ni? Hur jobbar ni med dessa?

Med rätt värdegrunder skapas en företagskultur som är kreativ och öppen,
människor trivs, vågar ta initiativ och gör bra resultat.
Detta leder till i sin tur till företag med långsiktiga relationer
både internt och externt, vilket är grunden för all framgång.
Att avsätta tid åt dessa frågor är en god investering för framtiden.
Både för människors trivsel och företagets tillväxt.


>> Internkommunikation
Hur du talar med din kollega påverkar din kund

Kommunikation är något vi behöver jobba på hela livet.
Att kommunicera är inte bara att prata utan att nå fram med ett budskap.
Vad vi säger är inte detsamma som vad den andre hör.
Hur kan vi jobba med vår kommunikation på ett kreativt sätt?
Hur kan vår internkommunikation påverka våra kunder?

Ord är skapande, tystnad är talande.
Hur vi talar om och med varandra påverkar hur du mår och vilka känslor du har för ditt företag. Något du medvetet eller omedvetet förmedlar till dina kunder.
Att jobba med kommunikation är ett pågående arbete.
Att avsätta tid tillsammans kan ge en bra start för detta arbete.


>> Motivera till hälsa
Mår du bra, mår ditt företag bra

Hälsan är något vi människor värdesätter högst. Hur du mår är avgörande för livskvaliteten.
Hälsan är inte bara fysiskt utan lika mycket psykiskt.
Det finns människor med fysiska problem som mår utmärkt och trivs med livet.
Andra är fullt friska men mår ändå inte bra. Hur kan det vara så?
Finns det något man kan göra åt det?

Kopplingarna mellan vår kropp och själ är mycket nära.
Det finns ingen som blir glad att slå i tån i duschväggen.
Men hur vi hanterar den känslan är ett val vi gör.
Hur kan vi påverka vårt sätt att agera i situationer som uppstår?
Motion och bra kost är grunden till god hälsa, såväl fysisk som psykisk.
Hur kan vi hinna med detta i vårt inrutade och i många fall upptagna liv vi lever?


>> Finn dig själv i din yrkesroll
Personlig utveckling leder till starkare företag

Människan är skapad för att skapa.
Därför mår vi bra när vi ser en utveckling i det vi gör.
Arbetsplatsen ger vi mycket av vår tid och energi.
Därför ska den också vara en plats vi får mycket tillbaka, inte bara lön
utan även personlig utveckling.

Lönen är viktig för att betala hyra och mat, men personlig utveckling skapar tillväxt, i såväl den personliga individen som i företaget. När människor ser utvecklingspotential i sig själva och på företaget man arbetar, skapas utrymme för tillväxt.
Hur kan man kombinera den personliga utvecklingen med att sköta sitt jobb?
Att ta ägandeskap av sin tid och ta ansvar för det arbete man utför
är förutsättningar för personlig utveckling.
Hur kan man ge utrymme för detta på arbetsplatsen?

 
 
 
 
Är du intresserad av föreläsningar med säljinriktning? >>> Läs mer här!
 


 
© 2016 Löwenmark Event | Telefon: 0768-702105 | info@lkevent.se